Sponsor koncept

Koncept

I BMS arbejder vi med et bæredygtig funding koncept, der skal sikre at BMSs herrehold til en hver tid har en stærk økonomi, der er båret af mange forskellige indtægtskilder og ikke er afhængig af enkelte sponsorer. Den sportslige udvikling skal gå hånd i hånd med den organisatoriske, økonomiske og publikumsmæssige udvikling, hvorfor BMS-is-Back projektet har en række delmål for alle udviklingsområder.

Læs vores overordnede sponsorfolder her til højre. Og kontakt os endeligt for at høre mere.

 

Hvordan og hvor kan vi sponsere?

Udover vores ene hovedsponsor, opererer vi med Partner-skaber med virksomheder som gerne vil ind i et tættere løngere forløb og så de mere traditionelle sponsorer:

Partnerskaber (Klubpartner og Guldpartner) er sponsorer, der kan/gerne vil være involveret i projektet, klubben og holdets udvikling. Disse partnere vil, udover den tætte sammenkobling med BMS Brandet, også have mulighed for at præge BMS arrangementer, samt erhvervsklubaktiviteter.

Sponsorer: Af mere traditionelle sponsorer opererer vi med 4 typer, Holdsponsor, Spillersponsor, Funktionssponsor, Gavesponsor.

Hovedtanken bag grupperingerne er, at alle kan være med og at alle har mulighed for at blive en integreret del af BMS-is-Back. Vi ønsker, at vores sponsorer skal kunne få en tæt tilknytning til BMS-is-Backs udvikling og kan få stor værdi af sponsoraterne gennem medarbejder-pleje, kunde-pleje, reklame, adgang til arrangementer, erhvervsklub og vores deltagelse i jeres arrangementer.

Kontakt os gerne for at få mere information om de enkelte partnerskabs- og sponsor-muligheder.

 

Få mere information om sponsorering ved at kontakte:

Ulrik Weuder på    sponsor@bmsbasketball.dk